Dalam membicarakan soal isu sihir ini juga, makhamah perlu mengambil kira beberapa perkara iaitu pengakuan atau keterangan pemohon atau defendan (Iqrar), bukti, pendapat pakar, dan sumpah pemohon.