Posted on: June 15, 2020 Posted by: Fadhilah Comments: 0

Perkahwinan adalah fitrah kejadian manusia. Ianya adalah jalinan kasih sayang antara lelaki dan wanita. Ini bersesuaian dengan konsep penciptaan manusia yang dijadikan Allah swt agar berpasang-pasangan.

Perkara ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Yasin ayat 36 yang bermaksud: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka mahupun dari apa-apa yang mereka tidak ketahui.”

Kredit: wanista

Konsep ciptaan begini membuktikan keseimbangan alam semesta yang dicipta-Nya dan dalam pemeliharaan-Nya. Perkara ini dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Dhariyat ayat 49 yang bermaksud: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingati akan kebesaran Allah.”

Kami kongsikan apa yang perlu dilakukan selepas selesai akad nikah untuk panduan anda.

Leave a Comment