Top Post

Pertunangan, Heboh atau Sembunyikan?

Pertunangan, Heboh atau Sembunyikan?

Kebanyakan berpendapat lebih cenderung mengatakan bahawa perlunya pertunangan itu dihebahkan. Ini bagi mengelakkan berlakunya pinangan di atas pinangan. Darah manis! Itu metaforanya bagi menggambarkan fasa pertunangan walaupun sebenarnya tidak ada

Back to Top